Voor het laden van alle soorten pluimvee in de diverse huisvestingsvormen bent u bij ons aan het juiste adres, hieronder kunt u een korte impressie vinden van de mogelijkheden.

Laden van legkippen:

Wij verzorgen uiteraard het laden van scharrel- en volièrekippen. U kunt hierbij denken aan het op de juiste wijze afstemmen  van het aantal mensen op de vrachtwagen, het aantal lopers en vangers. Indien gewenst, nemen wij materialen als vangnetten, heftruck, karren en laadplateau mee. De kippen kunnen  wij op twee verschillende manieren laden:

Met lopers: de lopers brengen de dieren naar de vrachtwagen

Met behulp van karren: de kratten  worden  dan met behulp van karren in het hok gereden
Dit is alleen mogelijk als er in de stal voldoende ruimte  is, er eenrichtingsverkeer mogelijk is, er vlakke vloeren zijn en er geen eierbanden voor de gangen gemonteerd zijn.

Laden van ouderdieren:

Ook voor het laden van ouderdieren zijn wij u graag van dienst, als eerste worden de hanen uitgeladen, daarna worden de hennen geladen. Ook met betrekking tot het laden van moederdieren staat hier dierwelzijn hoog in het vaandel, als de stal het toelaat zullen we op karren laden zodat er minder met de kippen gelopen hoeft te worden en er minder risico is op vleugel- en pootbreuk, blauwe plekken etc. Tevens kunnen we op deze wijze met minder werknemers volstaan wat voor u als opdrachtgever financieel voordeel oplevert.
Door het laden op karren hoeven de kippen ook niet opgedreven te worden, dit verminderd de stress voor de ouderdieren en het verminderd de kans op dode kippen door opdrukken.

Opzetten van legkippen en ouderdieren:

Het opzetten van jonge dieren kost vaak een aanzienlijke hoeveelheid tijd wat voor u als pluimveehouder vaak niet alleen is te organiseren. Op het gebied van opzetten van de jonge dieren hebben we een ploeg medewerkers die dit met grote regelmaat doen, zij weten hoe zij voorzichtig en diervriendelijk met uw inkomstenbron om moeten gaan. Voorkomen van beschadigde dieren staat hierbij voorop, onnodig dierenleed wordt hierdoor voorkomen.

Laden van eenden:

De medewerkers die wij bij het laden inzet­ten, zijn veelal parttime in dienst en tevens zelf eendenhouders. Wij beschikken zodoende over de specialistische kennis en ervaring die u van ons mag verwachten.
Tevens werken wij nauw samen met slachterijen als de VSE en Thomassen. Deze samenwerking draagt, in combinatie met onze eigen vanghekken, bij aan een effectieve en correcte wijze van het laden van de eenden.

Laden van vleeskuikens:

Laden van vleeskuikens hoort ook al vanaf de oprichting van ons pluimveeservice bedrijf tot 1 van de pijlers van de werkzaamheden. Bij het laden van vleeskuikens worden de containers met behulp van een verreiker of shovel in de stal gebracht en geladen.